Français Italiano Dutch 
     
 

learn Chinese language | Download brochure Wushu/Kungfu material

The  China Zhengzhou International Shaolin Wushu  Festival  The China Jiaozuo International Annual Conference    The China International Wudang Wushu Festival  


  Entry Form for the festival
  Rules for  International Shaolin Wushu Festival
  Wudang Wushu Training Course 
  Summer Vacation of Wudang Kungfu 
  Summer Vacation of Shaolin Wushu 
  Wushu Training Course With Grand Master 
  Translation services 
  Chinese traditional Massage Course

 

Shaolin Viaggi (by Shaanxi CYTS)

Tel: 0086 13700889060           
Fax:0086 371 65653362   

http//www.shaolin-viaggi.net 
http://www.cnwushuonline.com/
Email: info&shaolin-viaggi.net

 

Copyright ©  Shaolin Viaggi.  All rights reserved  Tel: 0086 371 65653346 0086 13700889060 Fax: 0086 371 65653362 

E-mail: shaolinviaggi#china.com & info#shaolin-viaggi.net